New Naruto vs Sasuke

Naruto Kyubi's chakra mode (Naruto gold) vs Sasuke mangekyou sharingan.